A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CẬP NHẬT SỐ LƯỢNG HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO 10 TRƯỜNG THPT BẮC ĐÔNG QUAN NĂM HỌC 2021-2022. TÍNH ĐÊN 11H NGAỲ 10/6/2021

Së gd - ®t th¸i b×nh

Tr­êng THPT b¾c ®«ng quan

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

Đông Hưng, ngày 10 tháng 6 năm 2021

 

 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG THU HỒ SƠ

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

 

Thời điểm

Tổng số hồ sơ

Xếp loại

Giỏi

Khá

TB

Tính đến 11h ngày 10/6/2021

396

299

87

10

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết